top of page
EstudioMax-34.jpg
EstudioMax-34.jpg
EstudioMax-42.jpg

"Zer da malabarismoa eta bere pedagogia?"

Oro har, malabareak ulertzen ditugu: "objektu batzuk batera manipulatzea eta ikuskizunak egin, gorputzeko zatiak erabiliz, gehienbat eskuak erabiliz".

Garapen integrala bultzatzen duen hezkuntza tresna da.

Hezkuntza ingurunean malabare tekniken irakaskuntzarako metodologia bat garatzeko ikerketan eta sortzean oinarritzen da, ikasleen garapen artistikoa, kognitiboa, motorra, afektiboa eta soziala laguntzeko helburuarekin.

Zirkulu honetan praktika daiteke haurrek eta helduek, eta gaitasun motorrak, kognitiboak eta sozio-afektiboak garatzen ditu, malabare, dantza, antzerkia, klowna eta objektuen manipulazioa nahasten dituen jolas teknika eta dinamikei bidez. Gorputz-konkientzia, mugimenduen disoziaketa, alderdiak, oreka, erritmoa, arnasmena eta gorputzaren eta objektuen arteko harremanaren kontzientzia garatzen ditu.

Malabare sistemikoa praktikan jarriz, ekintza motorrak egitasmo zehatz batera bideratzen dituen ekintzen antolaketa eta ordenazio gaitasuna areagotzen da, mugimendu egokiena egiteko beharrezko faktore motorrak, sentikor eta sentsorialak integratzen dituen sistemaren jardueraren beharrezko faktoreak izan behar baitira.

bottom of page